Produktliste

For å gjøre det enklere å fylle ut søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om å få lånt ut våre produkter har vi listet opp hovedproduktene i denne listen. Noen hjelpemiddelsentraler ønsker at det sammen med søknaden skal ligge et tilbud fra oss. Ta kontakt så hjelper vi deg å sette sammen en produktliste dekker det kartlagte behovet for hjelpemiddel.