Alternativ og Supplerende Kommunikasjon

Vi lager hjelpemidler slik at personer med språk og talevansker kan leve rikere og mer selvstendige liv.

KRAFTEN TIL Å VÆRE DEG!