Funksjonshemminger

Tale og språk er nøkkelelementer for å kunne fungere sammen med andre og delta i samfunnet. Noen har funksjonshemminger som gjør at de har vansker med å uttrykke seg muntlig.

Våre hjelpemidler gir en stemme til personer med ALS, Cerebral Parese, Utviklingshemming, Autisme og Afasi etter hjerneslag, slik at de kan uttrykke seg og kommunisere med sine nærmeste og verden generelt. På disse sidene finner du informasjon om nyskapende produkter fra Tobii designet for å hjelpe mennesker med tale- og språkvansker.

ALS

Amyotrofisk lateralsklerose, mer kjent som ALS, er en progressiv nervesykdom som angriper nervecellene i hjernen og ryggmargen. Sykdommen kjennetegnes ved at pasienten sakte men sikkert gradvis mister muskelkraft. I Skandinavia rapporteres det om rundt 200 nye tilfeller av ALS hvert år.

Condition - Aphasia / Stroke

Slag/afasi

Hjerneslag oppstår når blodtilførselen, og dermed oksygentilførselen, til hjernen blokkeres. Slag kan føre til afasi, som kan påvirke språkforståelse og taleevnen.

Condition - Autism

Autisme

Autisme er en kompleks utviklingsforstyrrelse som rammer sosiale ferdigheter, kommunikasjonsevner og adferd. Den avvikende adferden som kjennetegner lidelsen, påvirker også evnen til å kommunisere, både muntlig og gjennom kroppsspråk.

Condition - Cerebral Palsy

Cerebral Parese

Begrepet «cerebral parese» er en samlebetegnelse for en rekke nevrologiske forstyrrelser forårsaket av skader som oppstår i et eller flere områder av hjernen under svangerskapet eller rett etter fødselen. Det finnes flere typer cerebral parese, og noen av dem påvirker takeevnen.

Condition - Intellectual Disabilities

Utviklingshemming

Utviklingshemming er et begrep som brukes for å beskrive betydelige forsinkelser i barns fysiske og kognitive utvikling, for eksempel når det gjelder å gå, sitte eller snakke. Ved gjennomgripende forsinket utvikling henger barnet etter på alle områder av utviklingen.

Condition - Rett Syndrome

Retts syndrom

Oppkalt etter den østerrikske legen som oppdaget det, er Retts syndrom en alvorlig utviklingshemming som nesten utelukkende rammer jenter.

Condition - Spinal Cord / Brain Injury

Ryggmargsskade

En ryggmargsskade kan bety at selv enkle oppgaver krever assistanse, spesielt dersom skaden har ført til delvis eller totalt tap av funksjonsevne i både ben og armer. Men det er mulig å gjenvinne et sunt nivå av personlig uavhengighet med Tobii øyestyring som gir deg full tilgang til Internett og alle dataprogram.