Autisme

Autistik_Header_Web_WS

Autisme er en kompleks utviklingsforstyrrelse som rammer sosiale ferdigheter, kommunikasjonsevner og adferd. Den avvikende adferden som kjennetegner lidelsen, påvirker også evnen til å kommunisere, både muntlig og gjennom kroppsspråk.

Autisme oppdages vanligvis når barnet er mellom ett og fire år. På tross av mye forskning finnes det ingen enighet om hva som forårsaker lidelsen, men det er sannsynligvis en kombinasjon av både gener og omgivelser.

Personer med autisme kan være fullstendig uten språk, eller de kan ha et begrenset og sent utviklet språk og vokabular. Noen av dem som har talespråk, kan ha problemer med å ta initiativ til eller delta i toveiskommunikasjon, eller de gjentar bestemte ord eller fraser.

Selv om autisme ikke kan kureres, finnes det utallige behandlingstyper og verktøy for å hjelpe de som er rammet. Sanseintegrasjon og leketerapi kan hjelper personer med å forstå verden rundt dem.

Når det gjelder kommunikasjon har Tobii utviklet innhold i produktene for å hjelpe personer  med autisme å utforske og utvikle egne kommunikasjonsevner. Produktene kan tilpasses til egnet utviklingsnivå slik at de kan ta stegene videre i sitt eget tempo.

Å lære å kommunisere kan gjøres ved hjelp av ulike strategier sammen med grafiske symboler. Med Communicator kan en hente ut symbol og eventuelt sette dem sammen i et system tilpasset den valgte strategien.

Dyamiske enheter som Tobii Dynavox I-110 kan for eksempel oppdateres med nye kommunikasjonssider basert på forhåndsdefinerte maler, og på den måten vil enheten utvikle og endre seg i takt med kommunikasjonsevnene til brukeren. Syatemet kan inneholde et helt ordforråd og lese opp ordene til symbolene og en kan trene på å sette sammen hele meningsfulle setninger.