Cerebral Parese

Sebastian_Main_Web_WS

Begrepet «cerebral parese» er en samlebetegnelse for en rekke nevrologiske forstyrrelser forårsaket av skader som oppstår i et eller flere områder av hjernen under svangerskapet eller rett etter fødselen. Det finnes flere typer cerebral parese, og noen av dem påvirker takeevnen.

Hjerneskaden fører til at personen mangler kontroll over noen muskler, som i praksis kan bety manglende evne til å gå eller snakke på samme måte som andre. Det skilles mellom tre typer CP, og noen er rammet av flere enn én type.

Spastisk cerebral parese er den vanligste typen og kjennetegnes av stive, rykkende bevegelser som skyldes muskelstramninger. Dyskinetisk cerebral parese medfører ufrivillige bevegelser som ofte hemmer talen, mens ataksisk cerebral parese påvirker balansen og evnen til å gå.

Programvare og talemaskiner er produkter som kan hjelpe sterkt CP-rammede med å kommunisere med omverdenen. Den nyskapende Tobii I-Serien kan for eksempel gi brukeren sjansen uttrykke seg gjennom en kommunikasjonspakke som er skreddersydd for egne behov.