Retts syndrom

Tobii_Image_Retts_Disease_WS_573

Oppkalt etter den østerrikske legen som oppdaget det, er Retts syndrom en genfeil som fører til en alvorlig utviklingshemning. Retts rammer nesten utelukkende jenter og har en stor effekt på deres evne til å kommunisere.

Tilstanden medfører blant annet manglende hodevekst og tap av ervervede ferdigheter fra tidlig spedbarnsalder. En del ferdighetstap er forbigående, men jenter med diagnosen når aldri helt opp til gjennomsnittlig ferdighetsnivå.

Jenter med Retts syndrom har i alminnelighet få redskap til å formidle seg på, noe som gjør det vanskelig å vise hva de vil, opplever og vil vite. De har sjelden talespråk, men kommunikasjon er også mimikk, lyder, kroppsspråk og blikk.

Flere barn med Retts syndrom som skal lære språk og kommunikasjonsferdigheter har de funnet stor nytte å kombinere kommunikasjonsmoduler med øyestyringsteknologi (blikkpeking) fra Tobii. Den robuste øystyringen klarer håndtere eventuelle ufrivillige hodebevegelser som ellers kunne påvirke ytelsen.

Samtidig med at brukeres ferdigheter utvikler seg kan systemet tilpasses og vokse med dem. Deres Tobii vil kunne gi dem en måte å kommunisere med verden rundt dem via internett, sosiale nettverk og tekstmeldinger, og gi dem muligheten til å maksimere sine muligheter både sosialt og i utdanning.