Slag/afasi

Bjarne_Web_WS

Hjerneslag oppstår når blodtilførselen, og dermed oksygentilførselen, til hjernen blokkeres. Slag kan føre til afasi, som kan påvirke språkforståelse og taleevnen.

Ved hjerneslag mister man de evnene som styres av det rammede området i hjernen – for noen betyr det mindre problemer som svekkelser i en arm eller et ben, mens andre får lammelser eller mister evnen til å snakke.

Afasi forårsakes av skader på språksenteret i hjernen. Vanlige symptomer på skaden er vansker med å uttykke seg gjennom tale, vansker med å forstå andre og vansker med å lese og skrive.

Tobiis supplerende kommunikasjonsløsninger kan hjelpe brukerne med å kommunisere etter et slag, eller ved afasi, slik at de fortsatt kan kommunisere med omverdenen. Enheter som kan spore hode- eller øyebevegelser gjør det mulig for brukerne å kontrollere kommunikasjonshjelpemiddelet selv og ikke være avhengig av andre for å gjøre seg forstått.

Brukere kan surfe på nettet, sende e-post og tekstmeldinger, og bruke sosiale nettverk som Facebook og Twitter. Tobii-enheten blir «stemmen» som formulerer dine tanker og meninger.