Utviklingshemming

Downs_Header_Web_WS

Utviklingshemming er et begrep som brukes for å beskrive betydelige forsinkelser i barns fysiske og kognitive utvikling, for eksempel når det gjelder å gå, sitte eller snakke. Ved gjennomgripende forsinket utvikling henger barnet etter på alle områder av utviklingen.

Utviklingshemming kan ha en rekke utløsende faktorer. Noen barn har problemer med å utvikle språk på grunn av hørselsvansker, mens andre påvirkes av kognitive funksjonshemninger som Downs syndrom.

Utviklingshemming vurderes vanligvis på to måter – skjemaer og dokumenter som fylles ut av foreldre om eget barns utvikling, eller grundige utredninger utført av en lege eller barnepsykolog.

På samme måte som andre lidelser som påvirker språklæring, kan utviklingshemming behandles, selv om den ikke alltid er mulig å kurere. Produktene fra Tobii Dynavox kan hjelpe til med å utvikle språk og kommunikasjonsevner.

Start med enkle kombinasjoner av bilder og lyder, gjerne ved hjelp talemaskinen Indi™ eller I-110,  og tilpass innhodet til barnets utvikling. Ved hjelp av programvaren Communicator kan tilpasse talemaskinene med symboler og grafiske tegn.