Maskinware

I over 25 år har Tobii Dynavox utviklet hjelpemidler for personer med begrenset eller ingen funksjonell tale. Produktene dekker kommunikasjonsbehovene for barn og voksne med ulike diagnoser som autisme, cerebral parese, hjerneslag og ALS.