Sensory Eye-FX

Et sett med 30 applikasjoner som er utviklet for det aller enkleste nivået for blikkpeking og øyestyrt kommunikasjonshjelpemiddel. Programvaren er delt inn i 5 utforskningsfaser som fungerer som treningsarena for det å lære øyestyring.

For I-Series – NAV art.nr.: 198327
TD prod.nr.: 410154

For PC – NAV art.nr.: 189155
TD prod.nr.: 410150

Nivå 1 – Blank screen engagement

Aktivitetene gir elever mulighet til å utforske handling og reaksjon, også omtalt som årsak og virkning – det skjer noe når de ser på skjermen, og det stopper når de ser bort – dette er et grunnleggende prinsipp innen øyestyring.

Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Sensory Circles
Sensory Circles
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Flare
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Star Trails
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Tone Matrix
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Splodge
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Moving Snake

Nivå 2 – Object displacement

På dette nivået introduseres aktiviteter der elevene lærer aktiv fokusering og å holde blikket festet mot objekter på skjermen. Dette gir en større bevissthet om hvordan blikket kan aktivere innholdet i et bestemt område av skjermen.

Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Hide and Seek
Hide and Seek
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Dwell Bomb
Dwell Bomb
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Springy Target
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Pop
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Splat
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Scatter

Nivå 3 – Zoned focusing

Evnen til å målrette blikket mot bestemte områder på skjermen er et viktig skritt i å lære å styre muspekeren. Med disse aktivitetene ønsker vi at elevene skal bli i stand til å fiksere blikket for å oppnå en større grad av kontroll og nøyaktighet.

Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Colours
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX
Static Target
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Torch
Torch
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Farm
Farm
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Lights
Lights
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Whack
Whack

Nivå 4 – Active exploration

Det er det aller viktigste at elevene er motiverte til samspill med skjermen. Aktiv utforsking oppmuntrer elevene til å engasjere seg med større områder på skjermen og ha det gøy med øynene.

Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Splodge Colours
Splodge Colours
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Archery
Archery
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Shooting
Shooting
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Moving Target
Moving Target
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Piano
Piano
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Retro Kit
Retro Kit

Nivå 5 – Controlled targeting

Det siste nivået hjelper elevene å oppnå større kontroll og en høyere grad av nøyaktighet. Aktivitetene gir også en mer detaljert forståelse av å gjøre valg med dvele-funksjonen.

Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Object Control
Object Control
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Memory Grid
Memory Grid
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Asteroids
Asteroids
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Killer Bee
Killer Bee
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Abacus
Abacus
Tobii Dynavox and Sensory EyeFX Sound Squares
Sound Squares