Slik fungerer øyestyring

Øyesporing er en teknologi som brukes til å se hvor en person ser på en dataskjerm. Teknologien kan også brukes til å styre en datamaskin med øyne, da kaller vi det øyestyring. Denne teknologien kan erstatte tradisjonelt tastatur og mus for personer som har nedsatt førlighet i kroppen. Øyesporing og øyestyring er ikke et nytt konsept, men det er først nylig det har tatt av som en hensiktsmessig løsning for å hjelpe personer med fysiske og kognitive funksjonshemninger leve rikere og mer selvstendig liv.