Med iPad som talehjelpemiddel

bør du skaffe deg Speech Case

fordi du vil bli hørt.