Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av nettside

Velkommen til nettsiden vår. Fortsatt bruk av nettsiden betyr at du godtar vilkårene for bruk, som sammen med retningslinjene for personvern styrer Tobii Technologys rettigheter i forbindelse med ditt bruk av nettsiden. Dersom du er uenig med noen av vilkårene, bør du avstå fra å bruke nettsiden vår.

Begrepene ”Tobii Technology” og ”vi” refererer til eieren av nettsiden, med registrert adresse Tobii Technology AB, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd, Sverige. Selskapets organisasjonsnummer er SE556612-9654. Begrepet ”du” henviser til brukeren eller leseren av nettsiden.

Bruk av nettsiden er underlagt følgende vilkår:

  • Innholdet på sidene er kun for generell informasjon og bruk. Innholdet kan endres uten varsel.
  • Verken vi eller tredjeparter gir noen garanti for at innholdet på denne nettsiden er nøyaktig, oppdatert, fullstendig eller passende for bestemte formål. Du godtar at informasjonen og materiellet kan inneholde feil og mangler, og at vi så langt som mulig ikke er ansvarlig for slike feil eller mangler.
  • Din bruk av informasjonen og materiellet på denne nettsiden skjer på eget ansvar, og Tobii skal ikke holdes ansvarlig. Det er brukerens ansvar å forsikre at produkter, tjenester eller informasjon på nettsiden oppfyller brukerens krav.
  • Nettsiden inneholder materiell eid av eller lisensiert til Tobii. Dette materiellet inkluderer, men er ikke begrenset til, design og utseende på siden. All reproduksjon er forbudt med unntak av det som følger av opphavsrettsinformasjonen, som inngår i disse vilkårene.
  • Alle varemerker på nettsiden, og som ikke eies eller lisensieres av Tobii, blir kreditert på nettsiden.
  • Uautorisert bruk av nettsiden kan føre til krav om erstatning og/eller anmeldelse.
  • Fra tid til annen vil nettsiden inneholde koblinger til andre nettsider. Disse koblingene gir ytterligere informasjon til deg som bruker. Det er ikke en anerkjennelse av innholdet på siden(e). Vi er ikke ansvarlig for innholdet på siden(e) vi kobler til.