ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

Vi lager nettbrett og øyestyrte kommunikasjonshjelpemidler som hjelper personer med motoriske funksjonsnedsettelser og talevansker å leve rikere og mer selvstendig liv.

Du kjenner behovene, vi hjelper deg med hjelpemidlene.

POWER TO BE YOU!