Alternativ og Supplerende Kommunikasjon

Vi lager kommunikasjonshjelpemidler og øyestyrt tilgang til datamaskiner slik at personer med språk og talevansker kan leve rikere og mer selvstendige liv.

Du kjenner behovene, vi hjelper deg med hjelpemidlene.

POWER TO BE YOU!